Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze (przechowalnie, chłodnie, mroźnie, pomieszczenia dla zwierząt hodowlanych) bez obudowy (ściany osłonowe, dachy) z płyt warstwowych, zwłaszcza z płyt w okładzinach metalowych. Poza ścianami osłonowymi i przekryciami płyty warstwowe stosowane są jako:

- ściany działowe – w obiektach przemysłowych i chłodniach składowych

- sufity podwieszane – w obiektach j.w.

- ściany nośne – w małych przewoźnych chłodniach, budynkach zapleczy budów, gospodarczych

Tak szeroki zakres stosowania wynika z ich zalet, do których należy zaliczyć m.in.:

- małą masę jednostkową (zmniejszona transportochłonność)

- możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych

- montaż bez ciężkiego sprzętu (dźwigi o niewielkiej nośności)

- łatwość demontażu i ponownego montażu, np. w przypadku zmiany technologii produkcji czy przeznaczenia hal

W związku z powyższym w 2008 r. Pruszyński Sp. z o. o. rozszerzyła swoją ofertę o ścienne i dachowe płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym oraz z wełny mineralnej w okładzinach metalowych.

W Instytucie Techniki Budowlanej zostały przeprowadzone Badania Wstępne Typu w celu wprowadzenia wyrobu do stosowania w zakresie wymaganym do uzyskania Aprobaty Technicznej. Płyty ścienne z rdzeniem styropianowym PWS – S PRUSZYŃSKI uzyskały Aprobatę Techniczną AT – 15 – 7919/2009 na początku 2009r., natomiast dla płyt dachowych PWD – S PRUSZYŃSKI Aprobatę Techniczną AT – 15 – 8231/2010 wydano w styczniu 2010r. Ścienne płyty z rdzeniem z wełny mineralnej PWS – W PRUSZYŃSKI uzyskały Aprobatę Techniczną AT – 15 – 8069/2012 w połowie 2009r., natomiast w przypadku dachowych płyt PWD – W PRUSZYŃSKI Aprobatę Techniczną AT – 15 – 8232/2010 wydano w grudniu 2009r. W drugiej połowie 2010 r. rozszerzono asortyment płyt warstwowych o ścienne płyty z rdzeniem z wełny mineralnej z wewnętrzną okładziną perforowaną PWS – WA PRUSZYŃSKI o zwiększonych właściwościach w zakresie pochłaniania dźwięków – Aprobata Techniczna AT – 15 – 8519/2010.

Najnowszym produktem szczególnie dedykowanym do zastosowań rolniczych jest najnowsza pozycja w ofercie firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. ścienne płyty warstwowe z rdzeniem lekkiej wełny mineralnej (gęstość 80 – 85 kg/m3) PWS – W EKOLOGICZNE „EKO” (PWS – W „EKO”). Zastosowana wełna jako rdzeń ma dużo niższy współczynnik przewodności cieplnej λ na poziomie 0,039 W/mK niż standardowa wełna oraz jest dużo lżejsza (powszechnie stosowana ma gęstość na poziomie 120 kg/m3 oraz λ 0,043 W/mK). Dla tego produktu zostały wykonane Wstępne Badania Typu na zgodność z normą zharmonizowaną PN – EN 14509 w celu wystawiania DEKLARACJI WŁAŚCIWOSCI UŻYTKOWYCH i znakowania wyrobu znakiem CE. Dzięki temu wprowadzenie wyrobu do obrotu i stosowania jest możliwe nie tylko w Polsce, ale także na całym obszarze Unii Europejskiej.

Płyty produkcji PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. stosowane w obiektach takich jak przechowalnie, mroźnie czy też obiekty hodowlane mają okładziny metalowe pokryte powłokami organicznymi o bardzo wysokiej odporności korozyjnej, jak również są one bezpieczne dla zdrowia i przechowywanych w nich produktów spożywczych. Potwierdzają to uzyskane dla wszystkich odmian płyt ATESTY HIGIENICZNE. Rekomendowanym zabezpieczeniem jest powłoka organiczna Granite® Farm specjalnie dedykowana dla zastosowań rolniczych.

W zastosowaniach rolniczych użyte powłoki organiczne gwarantują pełną zmywalność sprzętem ciśnieniowym. Dzięki bogatej kolorystyce mogą one stanowić bardzo ciekawe rozwiązanie estetyczne, wkomponowując się w otaczające środowisko.

Ścienne i dachowe płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej oraz z rdzeniem styropianowym, są wyrobami wysokiej jakości, spełniającymi oczekiwania rynku rolniczego. W związku z tym firma PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. jest przekonana, że płyty warstwowe jej produkcji jako w pełni opracowany i przebadany system lekkiej obudowy w sposób trwały zagości na polskim i w niedalekiej przyszłości na europejskim rynku budowlanym w obszarze obiektów rolniczych.

mgr inż. Piotr O. Korycki

Pruszyński Sp. z o. o.

Tel: +48 22 738 60 00,

Fax: +48 22 738 61 01

www.pruszynski.com.pl,

e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl