Aktualnie najwłaściwszym sposobem składowania towarów jest korzystanie z nowoczesnych stalowych hal magazynowych, zwłaszcza hal wysokiego składowania. Co trzeba wiedzieć na etapie projektu, jakie są etapy budowy takiej hali i jakie konstrukcje znajdują zastosowanie w tego typu budownictwie przemysłowym? O tym poniżej.

Wiadomym jest, że każdy przedsiębiorca, który produkuje lub sprzedaje jakiekolwiek towary potrzebuje odpowiedniego pomieszczenia do składowania. Doskonałym rozwiązaniem w takim przypadku jest budowa hali magazynowej dostosowanej do potrzeb firmy.

Obecnie buduje się hale o konstrukcji stalowej z różnym przeznaczeniem, tj.: hale produkcyjne, magazynowe, logistyczne, handlowe, targowe, sportowe itp. Na rynku działa wiele firm oferujących budowę hal stalowych, w tym magazynowych, a także lekkich hal magazynowych wysokiego składowania.

Najważniejsze kwestie na etapie projektu

Podczas pierwszego spotkania z klientem ustalane jest przeznaczenie hali (hala magazynowa, produkcyjna itp.) oraz to, jakie warunki ma spełniać („ciepła”, nieocieplona, wolnostojąca itp.). Pełna informacja na temat szczegółowego przeznaczenia hali ma niebagatelne znaczenie, ponieważ pozwala na zastosowanie optymalnych rozwiązań, takich jak np. ustalenie wymaganej wielkości hali i dobór konstrukcji nośnej.

Wielkość hali magazynowej to podstawowy parametr, który bierze się pod uwagę. Jest to istotne w związku z koniecznością zapewnienia wystarczającej ilości miejsca do składowania towarów. Ważny jest także wybór sposobu i technologii magazynowania. Klient musi wiedzieć jaki rodzaj składowania wybiera (na paletach czy regałach magazynowych), jaka ma być wysokość składowania i liczba ścieżek komunikacyjnych.

Drugi ważny element to optymalizacja konstrukcji nośnej hali oraz dobranie typów ścian i dachu, liczby bram, drzwi i doków. Inna ważna z punktu widzenia zasad bezpieczeństwa kwestia to dobór rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oświetlenia powierzchni oraz wentylacji i ogrzewania.

Etapy budowy hali magazynowej

Rzetelne i cenione na rynku firmy oferujące budowę stalowych hal magazynowych świadczą usługi w zakresie projektowania i generalnego wykonawstwa. Oznacza to, że wykonują usługę od początku, czyli od momentu wstępnego pomysłu i przygotowania projektu aż do zakończenia budowy, a także po zakończeniu inwestycji, oferując fachowe porady dotyczące eksploatacji.

Proces budowy musi być poprzedzony licznymi działaniami, takimi jak: dostosowanie projektu do obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego, wykonanie badań gruntu, na którym ma stanąć hala, spełnienie warunków zagospodarowania terenu i ochrony środowiska, uzyskanie pozwoleń (na budowę, na przyłącza).

Są to działania wymagające odwiedzania licznych urzędów i specjalistów, dlatego też cenione na rynku firmy obsługują swoich klientów kompleksowo i załatwiają wszystkie wymagane formalności za klienta.

Budowa hali magazynowej to proces, który składa się z kilku etapów, tj.:

 • uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Na tym etapie inwestor otrzymuje informację o wymaganiach formalno-prawnych, jakie musi spełnić projektowany obiekt.

 • wykonania projektu inwestycji

Najczęściej jest tak, że ta sama firma, która wykonuje projekt, realizuje inwestycję. Jest to najwygodniejsze z możliwych rozwiązań.

 • wyceny budowy obiektu

To etap, podczas którego wykonawca ustala koszty związane z całością inwestycji.

 • uzyskania pozwolenia na budowę

To etap finalizujący spełnienie warunków formalnych przed rozpoczęciem budowy.

 • realizacji inwestycji

To końcowy etap inwestycji, kiedy firma wchodzi na plac budowy i przystępuje do budowy hali.

Konstrukcja stalowych hal magazynowych

Aktualnie najczęściej buduje się hale magazynowe wysokiego składowania o lekkiej konstrukcji. Taki rodzaj konstrukcji jest możliwy do zbudowania dzięki zastosowaniu sprawdzonej technologii REMCO. Ta metoda została oparta na użyciu konstrukcji nośnej obejmującej komplet blachownicowych ram stalowych. Ramy te składają się ze słupów oraz rygli o sztywnościach dobranych do naprężeń w danym miejscu konstrukcji. Dzięki zaprojektowaniu stężeń typu X, zbudowanych z prętów umieszczonych w dachu oraz ścianach podłużnych i szczytowych, uzyskuje się sztywność przestrzenną hali. Z kolei konstrukcję nośną dachu wykonuje się z giętych na zimno kształtowników stalowych typu Z, do których mocuje się panele blachy trapezowej. Dodatkowo możliwe jest wykonanie hali dwukondygnacyjnej z konstrukcją antresoli służącej najczęściej jako część biurowa.

Przykładami takich hal są hala magazynowa wysokiego składowania wykonana na zlecenie spółki TME w Łodzi oraz hala wybudowana dla firmy Novoterm w Szczecinie.

Technologia REMCO daje możliwość zbudowania hali o lekkiej konstrukcji, ale jednocześnie dużej rozpiętości i to bez stosowania słupów wewnętrznych (do 80 m), co z kolei pozwala na jak najlepsze dopasowanie konstrukcji hali do potrzeb klienta. Z zastosowaniem tego systemu buduje się hale stalowe o różnej aranżacji wnętrza i co za tym idzie różnych zastosowaniach, tj.:

 • hale jednonawowe

 • hale wielonawowe

 • hale dwukondygnacyjne, czyli z antresolą służącą jako część biurowa

 • hale o dachach jednospadowych

 • hale o dachach dwuspadowych

 • hale przystosowane do pracy suwnic i wciągarek.

 

Firmą oferującą kompleksowe usługi w zakresie projektowania i generalnego wykonawstwa stalowych hal magazynowych jest spółka Ocmer. Oferta firmy dostępna jest na stronie: http://www.ocmer.com.pl/hale/hale-magazynowe.