Początek Nowego Roku to również finał akcji charytatywnej SZTYGAR dla SENIORA. Klienci e-sklepu www.wegielsztygar.pl wraz z Synergio Group SA - właścicielem marki WEGIEL SZTYGAR® - wspólnie przekazali wsparcie finansowe Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich. Zostanie ono przeznaczone na pomoc samotnym osobom w podeszłym wieku, głównie na walkę z samotnością. Z podarowanych środków sfinansowany zostanie sprzęt medyczny oraz szkolenia wolontariuszy.


 

Samotni seniorzy, to obecnie najbardziej zapomniana i potrzebująca wsparcia grupa w naszym społeczeństwie. Pozbawieni rodziny i przyjaciół, pozostawieni sami sobie nie mogą liczyć na szeroki strumień pomocy instytucjonalnej. Tylko kilka organizacji w Polsce za główny cel obrały sobie pomoc tym osobom. Jedną z nich jest Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Ich wolontariusze wspierają seniorów w codzienności, starają się zaradzić wielkiej samotności, którą nieustannie odczuwają.

Warto pomagać – Sztygar potrafi

Od wielu lat SYNERGIO GROUP SA działania charytatywne kieruje w stronę seniorów. Obecnie najbardziej niedostrzeganej i potrzebującej grupy społeczeństwa. Na początku lutego dochód w wysokości 1% od kupionej w grudniu - na stronie sklepu internetowego - każdej tony węgla został przekazany na rzecz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

- Wszyscy staramy się pomagać. Cieszymy się, że dzięki naszym Klientom, ich zakupom ekogroszków marki WĘGIEL SZTYGAR® udało się nam wspólnie zasilić konto Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Satysfakcja z sukcesu akcji charytatywnej jest tym większa, że środki zostaną wykorzystane w pierwszym półroczu nowego roku głównie na doraźną pomoc – zakup sprzętu medycznego i okularów oraz profesjonalizację wolontariuszy, czyli szkolenia również w udzielaniu pierwszej pomocy. Od wielu lat nasze działania pomocowe kierowane są stronę seniorów, bo ciągle to najbardziej zmarginalizowana i potrzebująca wsparcia grupa. Pomoc materialna to jedno, ale największym palącym problemem jest samotność tych ludzi. To choroba na którą nie ma leku. Jedynym remedium są spotkania z przyjaciółmi-wolontariuszami, którzy odwiedzają swoich podopiecznych kilka razy w miesiącu oraz spotkania z innymi seniorami. Rozmowa, wspólne wypicie herbaty, pomoc w najprostszych czynnościach dnia to wszystko ma dla seniorów ogromne znaczenie – to duże wsparcie na które nikt inny nie ma czasu. Uwaga wolontariusza, jego życzliwość i zainteresowanie to często jedyna radość samotnych seniorów – mówi Anna Gruszka, Dyrektor ds. Marketingu, Sprzedaży i Rozwoju.

Mali bracia Ubogich przeciw stereotypowi starości

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich od 15. lat przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce.
Cel Stowarzyszenia to docierać do osób najbardziej potrzebujących pomocy, do tych dla których największą bolączką jest samotność. Ich wolontariusze to nie tylko pomocnicy osób starszych, ale przede wszystkim ich przyjaciele.

- Wspólna akcja charytatywna z SYNERGIO GROUP SA to dla nas zaskoczenie ale i ogromna radość. Dzięki takim inicjatywom nasze działania pomocowe będą mogły objąć zasięgiem większą liczbę potrzebujących. To mądre pomaganie bowiem przez zakup dóbr niezbędnych do funkcjonowania – węgla – zaistniała możliwość wsparcia osób zupełnie zmarginalizowanych i niestety zapominanych – seniorów. Wszystkie środki przekazane Stowarzyszeniu zostaną skierowane na pomoc samotnym seniorom po 60. roku życia. Walka z samotnością to nasz sztandarowy cel. Aby go realizować musimy szkolić wolontariuszy, którzy są największą wartością naszej organizacji. Bowiem to oni w Warszawie, Poznaniu i Lublinie otaczają opieką samotnych, odwiedzają podopiecznych mieszkających samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery, do teatru, na wystawy. Organizują krótkie wycieczki za miasto. We wszystkich swoich działaniach wolontariusze i pracownicy małych braci kierują się mottem: „kwiaty przed chlebem”. Ta dewiza podkreśla ogromne i priorytetowe znaczenie tworzenia relacji opartych na przyjaźni i empatii pomiędzy wolontariuszem a podopiecznym – mówi Barbara Boryczka Prezes Stowarzyszeni mali bracia Ubogich lub Joanna Mielczarek dyrektor Stowarzyszeni mali bracia Ubogich.

 

INFORMACJE O FIRMIE

Synergio Group S.A. to jeden z liderów na rynku surowców energetycznych w Polsce. Właściciel marki węglowej WĘGIEL SZTYGAR®. Od lat oferuje wysokoenergetyczny węgiel kamienny typ. 31-32 (zgodnie z Polską Normą PN-82 G- 97002). Produkty węglowe marki WĘGIEL SZTYGAR® jako jedyne w Polsce odznaczają się najwyższym wskaźnikiem czystości. Przed zapakowaniem węgiel jest dokładnie odkamieniany, oczyszczany oraz suszony. Najwyższą jakość produktów marki WĘGIEL SZTYGAR® gwarantują certyfikaty Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz innowacyjny system odkamieniania wdrożony w zakładzie. Węgiel dystrybuowany jest już w ponad 5 000 punktach sprzedaży w Polsce, W renomowanych sieciach handlowych tj. m.in.: Leroy Merlin, BRICOMAN, PSB, na stacjach benzynowych ORLEN oraz w sklepie internetowym www.wegielsztygar.pl. i www.dobry-wegiel.com.pl.