Niektóre podłogi wydają charakterystyczne głuche odgłosy. Takie dźwięki nie zawsze stanowią powód do niepokoju i mogą występować również w przypadku prawidłowo wykonanych podłóg.

Zazwyczaj podłoga drewniana zostaje przyklejona do podłoża. Deski klei się bezpośrednio do wylewki lub do płyt OSB. Zdarza się, że po przyklejeniu i wyschnięciu kleju można zauważyć głuche odgłosy z podłogi drewnianej. Takie dźwięki mogą budzić niepokój dotyczący tego, czy podłoga została prawidłowo wykonana oraz czy deski nie uległy odklejeniu od podłoża. Warto jednak pamiętać, że charakterystyczne dźwięki mogą być całkowicie normalnym zjawiskiem, które nie świadczy o żadnych nieprawidłowościach.

Na odgłosy z drewnianej podłogi wpływa kilka czynników, między innymi:

  • szerokość desek,
  • rodzaj kleju wykorzystanego do mocowania desek,
  • nierówności podłoża.

Głuche odgłosy a nierówności wylewki

Jedną z przyczyn powstawania specyficznych dźwięków są nierówności podłoża znajdujące się pod deskami podłogi. Podłoga wydaje głuche dogłosy, ponieważ pod deskami znajduje się niewielka pusta przestrzeń. Tego problemu można więc uniknąć przez klejenie desek do jak najlepiej wyrównanej powierzchni.

Warto sprawdzić wylewkę

Przed odebraniem lokalu lub domu od dewelopera warto dokładnie sprawdzić jakość wykonania wylewek. W tym celu do podłóg można przyłożyć poziomicę i sprawdzić wielkości prześwitów. Nie powinny przekraczać one 4 milimetrów. Jeśli prześwity są większe, trzeba zgłosić ten problem do dewelopera i domagać się naprawy. Firma odpowiedzialna za wykonanie takich prac będzie musiała wprowadzić poprawki i ponieść koszty wyrównania wylewki. Wylewkę najlepiej sprawdzić przed oficjalnym odebraniem nieruchomości od dewelopera, w przeciwnym wypadku firma będzie mogła odmówić wykonania dodatkowych prac.

Jednocześnie trzeba się liczyć z tym, że nawet bardzo małe nierówności rzędu 2-3 milimetrów mogą spowodować odgłosy z podłogi drewnianej. Dzieje się tak, ponieważ wyrównanie takich nierówności przy pomocy kleju do podłogi nie zawsze będzie możliwe.

Jak wybrać klej do podłogi?

Rodzaj zastosowanego kleju będzie również wpływał na pojawienie się głuchych odgłosów. Podłoga drewniana może zostać przyklejona do podłoża przy pomocy różnych klejów, które różnią się właściwościami, przede wszystkim stopniem elastyczności.

Kleje silanowe

Jest to rodzaj klejów do podłóg, które są stosowane w przypadku szerszych desek. Wynika to z faktu, że charakteryzują się stosunkowo dużą elastycznością.

Trzeba brać pod uwagę, że szersza deska będzie bardziej pracować, to znaczy będzie w większym stopniu narażona na pęcznienie oraz skurcze. W związku z tym użycie sztywnego kleju może w takiej sytuacji doprowadzić do odklejenia podłogi od podłoża. Dlatego do szerokich desek stosuje się kleje o dużej elastyczności.

Kleje silanowe nakłada się specjalnymi packami tak, aby substancja wypełniła wszystkie zagłębienia w podłożu. W czasie schnięcia łączy podłoże z deskami, jednak w nierównościach powstają włosy klejowe. Z tego powodu podłoga nie przylega idealnie do powierzchni wylewki i powstają pod nią wolne przestrzenie. Takie zjawisko nie oznacza, że deski zostały przyklejone w nieprawidłowy sposób. Jeśli deska się nie porusza, oznacza to, że została dobrze przyklejona, nawet jeśli pojawiają się głuche dźwięki.

Kleje dwuskładnikowe

Podłoga drewniana może zostać również przyklejona przy użyciu klejów dwuskładnikowych. Charakteryzują się one dużo mniejszą elastycznością niż kleje silanowe i w związku z tym jest to rozwiązanie stosowane raczej w przypadku węższych desek. W takiej sytuacji ryzyko, że deska się odklei jest mniejsze i można zastosować mniej elastyczne mocowanie.

Wykorzystanie klejów dwuskładnikowych zazwyczaj pozwala na uniknięcie głuchych odgłosów z podłogi. Dzieje się tak dlatego, że w czasie schnięcia tego typu substancje dokładnie wypełniają wszystkie zagłębienia i przyciągają drewno, likwidując wole przestrzenie, które mogą istnieć między podłogą, a wylewką. Przy użyciu takich klejów można usunąć mniejsze nierówności rzędu około 1-3 milimetrów.

Głuche odgłosy - nie zawsze powód do niepokoju

Jeśli po wykonaniu podłogi będzie ona wydawać głuche dźwięki, nie należy automatycznie zakładać, że jest to wada. Nawet w przypadku prawidłowego wykonania wszystkich prac, mogą pojawić się takie odgłosy. Jest to naturalną konsekwencją pewnych nierówności podłoża, których trudno jest uniknąć.

Aby mieć pewność, że uda się uniknąć takich dźwięków, warto przede wszystkim zadbać o właściwe wykonanie wylewki. Należy tego dopilnować jeszcze na etapie prac budowlanych. Pewność można również zyskać dzięki wyborowi wąskich desek, które można bezpiecznie mocować przy użyciu kleju dwuskładnikowego o niewielkiej elastyczności. Oczywiście wszystkie prace warto również zlecić dobremu parkieciarzowi, który będzie wiedział jak dobrać klej oraz jak go nakładać, żeby zminimalizować ryzyko powstania pustych przestrzeni pod deskami podłogi i związanych z tym odgłosów.

Autor artykułu:
Artykuł przygotowała firma ArtCore z Warszawy oferująca materiały wykończenia wnętrz oraz podłogi drewniane: http://www.artcorestudio.pl/podlogi-drewniane