Przygotowując się do remontu lub położenia instalacji wodnej w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiego typu to będzie instalacja, z jakiego materiału wykonane będą rury i jaki ich przekrój należy wybrać, by użytkowanie instalacji przez całą rodzinę było jak najbardziej komfortowe. W domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się rury z tworzywa o średnicy od 15 do 32 mm. Rzadziej montuje się rury miedziane, chociaż posiadają one dobre właściwości fizyczne.

 

Rury miedziane do instalacji wodnej

Jedną z najważniejszych zalet rur miedzianych do instalacji wodnej jest ich trwałość, łatwość montażu oraz bakteriostatyczność wynikająca z gładkiej, niezarastającej kamieniem powierzchni wnętrza. Ich największą wadą natomiast jest możliwość ulegania korozji pod wpływem dużych ilości dwutlenku węgla zawartego w wodzie, a także jonów siarczanowych, związków manganu oraz amoniaku. Korozja powstaje również pod wpływem kontaktu z urządzeniami wykonanymi ze stali ocynkowanej lub aluminium. 

Decydując się na wybór rur miedzianych trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nie zaleca się ich w obiektach, do których dociera szczególnie miękka woda, czyli taka o odczynie pH niższym lub równym 7. Tego typu woda płynie choćby w górach, a działa ona szczególnie agresywnie właśnie na miedź. Innym ważnym aspektem, o którym należy pamiętać, to konieczność dobrego zaizolowania instalacji wodnej wykonanej z rur miedziowych,  a poprowadzonej przez nieogrzewane pomieszczenia, ponieważ miedź bardzo dobrze przewodzi ciepło. 

Rury z tworzywa do instalacji wodnej

Rury z tworzywa sztucznego do montażu instalacji wodnej są bardzo wygodne zarówno do transportu jak i samego montażu. W użytkowaniu również posiadają mnóstwo zalet, przede wszystkim nie korodują i nie powstają na nich niszczące je w długim okresie czasu osady czy kamień. Jeżeli instalacja wodna wykonana z rur z tworzywa będzie dostarczać wyłącznie wodę zimną, rury mogą być wykonane z najprostszych związków: polichlorku winylu, polietylenu, polibutelenu czy polipropylenu. W przypadku przewodzenia także wody gorącej zaleca się zastosowanie rur droższych wykonanych z polietylenu usieciowanego odpornego na wysoką temperaturę oraz ciśnienie. Bardzo często stosuje się również rury wielowarstwowe cechujące się dużą odpornością termiczną i chemiczną oraz małą rozszerzalnością cieplną. 

Rury sztywne lub miękkie do instalacji wodnej

Jeżeli do montażu rur instalacji wodnej w domu stosuje się ich wariant sztywny, najczęściej obieg rur uzyskuje się poprzez łączenie krótkich odcinków rur specjalnymi kształtkami: trójnikami, kolanami czy po prostu złączkami. Łączenia rur, które uzyskuje się poprzez ich klejenie, zgrzewanie, zaprasowywanie czy skręcanie trzeba wykonać z najwyższą starannością i zgodnie z zaleceniami producenta dla danego systemu. Największym wrogiem instalacji wodnej w domu są wszelkie rozszczelnienia czy przecieki, to one są powodem niejednego poważnego remontu. 

Natomiast rury miękkie wykonane z tworzywa lub miedzi są na tyle giętkie, że można dowolnie je kształtować, dostosowując do linii obiegu instalacji. Dzięki temu zmniejsza się wyraźnie ilość połączeń rur, newralgicznych miejsc dla każdego rodzaju instalacji. Mniejsza ilość połączeń to jednocześnie krótszy czas montażu. Rury miękkie kupuje się w zwojach, dzięki czemu wykonanie instalacji wraz z rozdzielaczem i punktami poboru z każdego odcinka nie stanowi większego problemu, dla specjalisty oczywiście. W przypadku rur miękkich łączenia wykonuje się tylko bezpośrednio przy rozdzielaczu oraz w miejscu podłączenia rury do baterii.