Węgiel brunatny to jeden z węgli kopalnych charakteryzujący się zawartością 65-78% pierwiastka węgla. Jest nieco gorszej jakości niż węgiel kamienny, jednak wciąż z chęcią wybierany do ogrzewania domu.

 

Można wyróżnić kilka rodzajów węgla brunatnego pod względem struktury:

 

- Węgle twarde (subbitumiczne) – ich cechą wyróżniającą jest spora zwięzłość oraz kaloryczność (4165-5700 kcal/kg). Składają się na węgle matowe oraz węgle błyszczące, które wyglądają przypominają nieco węgiel kamienny.

- Węgle miękkie – po procesie wysuszenia mogą ulec rozbiciu na małe kawałki. Charakteryzują się niższą kalorycznością niż węgle twarde (poniżej 4165 kcal/kg), a dzielą się na węgle ziemiste oraz łupkowe.

- Węgle ksylitowe (lignity) - posiadają wyrazistą, drewnianą strukturę.

 

Węgiel brunatny dzieli się również z racji zastosowania:

 

- Węgiel energetyczny – cechuje się wartością opałową w wysokości powyżej 1500 kcal/kg oraz zawartością popiołu poniżej 40%. Stosuje się go w elektrowniach cieplnych.

- Węgiel brykietowy – ten węgiel z kolei posiada wartość opałową wyższą niż węgiel energetyczny - ponad 2000 kcal/kg, ale za to zawartość popiołu jest znacznie niższa - poniżej 15%. Wykorzystywany podczas produkowania brykietów.

- Węgiel wytlewny – odznacza się zawartością popiołu poniżej 20%. Znajduje swoje zastosowanie w produkcji płynnych paliw,

- Węgiel ekstrakcyjny - zawartość bituminów opiewa na ponad 12%. Wykorzystywany również w produkcji wosku ekstrakcyjnego.

 

Mimo stosunkowo gorszej jakości niż węgiel kamienny, węgiel brunatny jest bardzo często spotykany na świecie. Występuje przede wszystkim w utworach trzeciorzędowych, jak również w utworach kredy, jury, triasu i karbonu.

Światowe złoża szacuje się na 524 mld t (1994), największe z nich występują na obszarach: Niemiec (Nadreńskie Zagłębie Węgla Brunatnego, Saskie Zagłębie Węglowe, Łużyckie Zagłębie Węglowe), Rosji (Zagłębie Kańsko-Aczyńskie, Podmoskiewskie Zagłębie Węglowe), Rumunii, Czech (Północnoczeskie Zagłębie Węglowe), USA, Kanady, Australii i Indii.

Artykuł został opracowany we współpracy ze składem opału z Gliwic - P.H.U.T. SPEED-BUD.