Tadeusz Jędrzejewski został powołany na stanowisko Wiceprezesa do spraw rozwoju DLH Poland Sp. z o.o. W firmie odpowiadać będzie za wzbogacanie oferty handlowej, poszerzanie sieci dystrybutorów oraz realizację projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa.

Tadeusz Jędrzejewski posiada wysokie kompetencje zawodowe związane z branżą budowlaną, obszarem DIY oraz szeroko pojętym sektorem handlu. Sprawując liczne funkcje kierownicze, inicjował oraz wdrażał działania skierowane bezpośrednio na rozwój przedsiębiorstw. Piastując stanowiska kierownicze w Centrali Systemowej sklepów OBI, Tadeusz Jędrzejewski odpowiedzialny był za intensyfikację procesów sprzedażowych poprzez kreowanie polityki asortymentowej, tworzenie strategii marketingowych, a także międzynarodowe kontakty handlowe. Kolejnym przystankiem na ścieżce rozwoju zawodowego było objęcie funkcji Dyrektora Działu Zakupów w firmie Praktiker Polska Sp. z o.o., gdzie Tadeusz Jędrzejewski odpowiadał za wyniki finansowe oraz całościowy rozwój firmy. Działania na tym stanowisku obejmowały szerokie spektrum aktywności z zakresu zaawansowanej strategii handlowo – marketingowej. Było to m.in. opracowywanie i wdrażanie polityki asortymentowo-cenowej firmy, wytyczanie celów finansowych i operacyjnych czy też sterowanie procesami merchandisingowymi. Po sukcesach zawodowych w firmie Praktiker Tadeusz Jędrzejewski objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu sklepów Komfort S.A., gdzie z powodzeniem realizował wytyczone cele dążąc do systematycznego i trwałego rozwoju firmy związanego z budowaniem asortymentu jak również rozwojem placówek handlowych firmy na terenie Polski, Czech i Słowacji.

Dołączając do zespołu firmy DLH Poland Sp. z o.o., Tadeusz Jędrzejewski pragnie wnieść bogate doświadczenie zdobyte podczas wielu lat pracy na rynkach europejskich, doskonałą znajomość branży oraz dużą wiedzę z zakresu organizacji sprzedaży. Przyjęcie Tadeusza Jędrzejewskiego na stanowisko Wiceprezesa ds. rozwoju wpisuje się w realizowaną obecnie politykę firmy DLH Poland Sp. z o.o., zakładającą zintensyfikowanie i dynamizację działań handlowych oraz ekspansję na rynki ościenne.

www.dlh.pl