Polityka prywatności

Polityka prywatności

Możemy gromadzić następujące typy informacji:

Informacje podawane przez użytkownika – podczas rejestracji w celu założenia konta na portalu budownictwo360.pl, prosimy użytkownika o podanie adresu email, informacje o firmie w przypadku zakładania konta w bazie firm, informacje potrzebne do wystawienia faktury w przypadku zamówień płatnych. Informacje podane przez użytkownika na koncie możemy łączyć z informacjami technicznymi i handlowymi wysyłanymi przez portal budownictwo360.pl. Adres email użytkownika jest z chwilą dokonania aktywacji konta, przypisywany do grupy odbiorców wiadomości email od Administracji oraz do biuletynu (Newsletter). Informacje Newsletter można dezaktywować w panelu użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na temat danych należy zapoznać się dokładnie z regulaminami. Administrator ma dostęp do danych na koncie użytkownika, w tym do poczty e-mail.

Komunikacja z użytkownikami – przechowujemy wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Administratora budownictwo360.pl, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać nasze usługi. Adres e-mail użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie naszych usług, wysyłania biuletynu lub innych informacji technicznych.

Inne witryny – niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie portalu budownictwo360.pl. Nie sprawujemy kontroli nad odnośnikami zamieszczonymi w portalu – nie odpowiadamy za ich treść .

Informacje użytkownika mogą zostać użyte w innym celu niż podany podczas ich gromadzenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika.

Udostępnianie informacji

Nie udostępniamy żadnych danych użytkownika osobom lub firmom trzecim, chyba, że za zgodą użytkownika którego dane dotyczą lub na podstawie stosownych nakazów sądowych.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych:

– wewnętrzne kontrole,

– kopie bezpieczeństwa,

– zabezpieczenie przed ogólnym dostępem dzięki oprogramowaniu,

Dostęp do danych osobowych ma tylko Administrator, dla których jest on niezbędny w celu przetwarzania danych w naszym imieniu. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Użytkownik ma dostęp do swoich danych, które może zmienić jeśli zachodzi potrzeba. Na życzenie Użytkownika, możemy dokonywać takich zmian. Możemy odmówić realizacji żądań jeśli jest to nieuzasadnione i nagminne. Udostępnianie i poprawianie danych jest bezpłatne. Po usunięciu danych przez użytkownika przez pewien czas widnieją kopie na naszych serwerach.