Funkcjonalne agregary prądotwórcze

gregaty prądotwórcze mogą zapewniać zasilanie awaryjne, co pozwala na utrzymanie ważnego sprzętu podczas awarii zasilania. Ważne jest, aby upewnić się, że agregaty są prawidłowo zainstalowane i obsługiwane, aby zapobiec zagrożeniom zdrowia i bezpieczeństwa dla ludzi.

AMożna stwierdzić, że agregaty prądotwórcze to małe elektrownie, z coraz to nowszymi modelami bardziej bezpieczne, łatwiejsze w obsłudze

Przed zainstalowaniem lub uruchomieniem agregatu należy sprawdzić ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa w następujących sekcjach: bezpieczne instalowanie agregatu, jak prawidłowo go obsługiwać, zagrożenia elektryczne i pożarowe, znaki ostrzegawcze zatrucia tlenkiem węgla, bezpieczne instalowanie agregatu prądotwórczego.

Przed zainstalowaniem agregatu należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta, a także wszystkimi lokalnymi kodami budynków, zwłaszcza, jeśli chodzi o umieszczenie urządzenia i bezpieczne połączenia elektryczne. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może spowodować niebezpieczne warunki, w tym możliwość zatrucia tlenkiem węgla lub porażenia prądem elektrycznym.

 Ponadto nie wolno podłączać agregatu bezpośrednio do systemu elektrycznego domu bez odpowiedniego urządzenia izolującego, przełącznika, który odłącza dom od linii energetycznych podczas pracy agregatu i odwrotnie. Dotyczy to zarówno przenośnych agregatów jak i jednostek stacjonarnych. Agregator prądotwórczy znajduje zastosowanie na przykład na budowie, kiedy nie ma innego źródła prądu, w szpitalach, gdy aparatura podtrzymująca życie nie może przestać działać itp.

Agregaty gazowe

Agregaty gazowe dopasowane są do pracy skojarzonej, czyli kogeneracji.  Kogeneracja, połączona produkcja energii elektrycznej i ciepła (gorącej wody / pary) jest jedną z obiecujących technologii, które spełniają cele dotyczące efektywności energetycznej i niższe emisje gazów.

Celem kogeneracji jest równoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła. Wytwarzana energia elektryczna jest konsumowana lokalnie lub sprzedawana w sieci krajowej. Ciepło będzie wykorzystywane do ogrzewania i / lub ciepłej wody użytkowej (ciepłej wody użytkowej)

Kogeneracja oferuje, zatem oszczędności energii w przedziale od 15-40% w porównaniu do dostaw energii elektrycznej i ciepła z konwencjonalnych elektrowni i kotłów. Kogeneracja optymalizuje dostawy energii dla wszystkich typów konsumentów, przynosząc korzyści zarówno dla użytkowników, jak i całego społeczeństwa. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania osiągnięta zostaje zwiększona efektywność konwersji i wykorzystania energii.

Kogeneracja jest najbardziej efektywną formą wytwarzania energii. Niskie emisje do środowiska, w szczególności, CO2, głównego gazu cieplarnianego. Duże oszczędności kosztów, zapewniając dodatkową konkurencyjność dla użytkowników przemysłowych i komercyjnych, a także oferując niedrogie ciepło dla użytkowników domowych. Układy kogeneracyjne w agregatach prądotwórczych gazowych mogą być instalowane w dużych szklarniach, obiektach przemysłowych, czyszczalniach  ścieków, lokalnych elektrociepłowniach, itp.

Przeczytaj także