Zarządzanie projektem budowy hali przemysłowej: praktyczny przewodnik

Projekt hali przemysłowej jest jednym z najważniejszych elementów branych pod uwagę przez inwestorów zainteresowanych wzniesieniem tego rodzaju konstrukcji. Od jego umiejętnego zaplanowania zależy zarówno funkcjonalność, jak i bezpieczeństwo przyszłego obiektu. Wybrany projekt powinien zapewniać odpowiednią ilość przestrzeni, a także posiadać niezbędne usprawnienia i udogodnienia podnoszące komfort pracy.

Najważniejsze wytyczne

W projekcie hali przemysłowej konieczne jest uwzględnienie szeregu czynników dotyczących zarówno terenu posadowienia obiektu, jak i konstrukcji części nadziemnej. Kluczowe znaczenie mają chociażby warunki gruntowo-wodne, górnicze, sejsmiczne czy parasejsmiczne. Istotną kwestią pozostaje też schemat statyczny budowli oraz materiał, z jakiego wzniesiony zostanie obiekt. Obecnie dużą popularnością cieszą się chociażby hale stalowe, których bogatą ofertę posiada firma GLOB-STAL. W projekcie trzeba uwzględnić wymagania odnośnie dopuszczalnych osiadań równomiernych i nierównomiernych, a także parametry dotyczące konstrukcji posadzki i podbudowy oraz występujących obciążeń.  

Niezbędna dokumentacja

Proces projektowania hali przemysłowej ze stali obejmuje zwykle trzy podstawowe etapy, uwzględniające sporządzenie projektu koncepcyjnego, budowlanego oraz wykonawczego. Pierwszy z nich ma istotny wpływ na przebieg prac, ponieważ wymaga wzięcia pod uwagę szeregu uwarunkowań prawnych i funkcjonalnych wpływających na finalną formę obiektu. Projekt koncepcyjny musi być zaakceptowany przez inwestora, od którego wytycznych zależy wielkość i funkcjonalność hali. Poszczególne konstrukcje mogą się różnić zależnie od planowanej ilości użytkowników, zakresu części produkcyjnej i magazynowej czy potrzeb biurowych i administracyjnych. W projekcie koncepcyjnym należy uwzględnić m.in. zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunki przeciwpożarowe, dostęp do mediów czy warunki panujące na działce, włącznie z zabudową sąsiednią oraz ukształtowaniem terenu. Tak przygotowany plan zawiera informacje o zagospodarowaniu przestrzeni, rzuty kondygnacyjne, przekroje czy wizualizacje.

Projekt budowlany i projekt wykonawczy

Projekt budowlany hali przemysłowej powinien być opracowany po wykonaniu projektu koncepcyjnego. W jego treści muszą się znaleźć dane dotyczące zagospodarowania terenu i aspektów architektoniczno-budowlanych, a także opinie rzeczoznawców w zakresie ochrony przeciwpożarowej czy sanitarno-epidemiologicznej. Celem uzyskania pozwolenia na budowę, producent konstrukcji stalowych musi zadbać o odpowiednie uzgodnienia i uzyskanie dodatkowych dokumentów. Dotyczy to m.in. mapy do celów projektowych, badań gruntu, warunków przyłączenia instalacji czy warunków zjazdu z drogi publicznej. Po opracowaniu projektu budowlanego powstaje projekt wykonawczy, który spełnia funkcje ściśle technicznego planu wykonania poszczególnych elementów. Z reguły zawiera on jedynie wykaz podstawowych gabarytów obiektu oraz stosowanych rozwiązań technologicznych.

Realizacja projektu hali przemysłowej

Po akceptacji projektu następuje finalna faza budowy hali przemysłowej. Proces ten obejmuje wiele etapów, które z reguły są przeprowadzane w ramach wykonawstwa generalnego przez jedną firmę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzniesienie obiektu stalowego może się rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Profesjonalny producent hal stalowych może w pewnym stopniu zająć się sprawami formalno-prawnymi w imieniu inwestora, co znacząco przyspiesza i ułatwia realizację prac. Po spełnieniu wytycznych rozpoczynają się działania mające na celu finalne wykonanie obiektu. Zależnie od założeń projektu i uwarunkowań terenu, obejmują one m.in. przygotowanie placu budowy, realizację prac ziemnych, przygotowanie fundamentów oraz wzniesienie konstrukcji przy użyciu elementów prefabrykowanych. Na koniec hala może zostać kompletnie wyposażona, z czego zakres działań pod tym kątem zależy od jej docelowego przeznaczenia. Ostatecznie konieczne jest jedynie załatwienie spraw formalnych, włącznie z odbiorem obiektu oraz dopuszczeniem go do użytkowania.

Przeczytaj także