Jakie wymagania muszą spełniać przejścia techniczne?

Przejścia techniczne stosowane są w miejscach przecinania się lub przebiegania obok siebie różnych elementów infrastruktury. Ich zadaniem jest ułatwienie przemieszczania się ludzi oraz uzyskania bezpośredniego dostępu do urządzeń czy instalacji, głównie celem ich serwisowania i konserwacji. Przejścia techniczne muszą być odpowiednio zaprojektowane i wykonywane, celem zachowania płynności ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa oraz zminimalizowania ryzyka awarii czy uszkodzeń. Konstrukcje tego typu muszą też spełnić innych szereg wymagań.

Lokalizacja i parametry przejść technicznych

Wymagania dla przejść technicznych wyszczególnione zostały w normie PN-EN ISO 14122-2. Zgodnie z jej wytycznymi, mianem takim można określać wszystkie drogi komunikacyjne wykorzystywane jako dojście do serwisowanego urządzenia. Nie są one jednak przeznaczone do typowego ruchu pieszego, ponieważ zapewniają możliwość bezkolizyjnego dotarcia do wymaganego sprzętu. Przejścia serwisowe mogą znajdować się takiej samej wysokości co podesty techniczne, jednak nie muszą. Do integralnych elementów takich konstrukcji zalicza się schody, schody drabinowe oraz drabiny. Poszczególne platformy techniczne i serwisowe powinny być zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić pracownikom zachowanie ergonomicznej pozycji podczas pracy. Optymalna wysokość wynosi od 500 do 1700 mm nad powierzchnią platformy roboczej. Balustrady powinny być wysokie na 900 – 1000 mm, a poręcze charakteryzować się średnicą od 25 do 50 mm oraz zaczynać od wysokości maksymalnie 1000 mm. Pomosty robocze pozwalają na bezpieczną eksploatację i konserwację urządzeń, armatury i rurociągów. Podest techniczny umieszczany jest bezpośrednio przy urządzeniu, stanowiąc część konstrukcyjną zamocowań do rur czy central wentylacyjnych.

Bezpieczny projekt

Podesty serwisowe i przejścia techniczne muszą zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo pracowników, którzy się na nich znajdują. Dotyczy to przede wszystkim zapewnianej przez powierzchnie poziome ochrony przed poślizgnięciem się czy spadnięciem narzędzi, a także barierek niwelujących ryzyko upadku czy niekontrolowanego opuszczenia platformy roboczej. Aby zadbać o bezpieczeństwo, trzeba zastosować odpowiednio elastyczny system montażowy. Głównym utrudnieniem jest konieczność dopasowania go do już postawionych instalacji i urządzeń. Projektując przejścia techniczne warto skorzystać z usług firmy Sikla, która dostarcza wysokiej jakości mocowania. W ofercie znaleźć można wiele rozwiązań dedykowanych przejściom serwisowym, a także podestom technicznym, roboczym i ucieczkowym.

Dobór odpowiednich rozwiązań

Obecnie do najczęściej stosowanych należą podesty z krat Wema, jednak nie jest to jedyne dostępne rozwiązanie. Przejścia serwisowe mogą posiadać powierzchnię z krat TSW i GRP, płyt drewnianych czy blachy ryflowanej. Wszystkie elementy systemu muszą spełniać surowe wytyczne obowiązujących norm, a także charakteryzować się wysoką klasą antykorozyjną. Platformy serwisowe wymagają też uwzględnienia właściwych szerokości przejść, zależnie od wysokości barierek oraz sposobu eksploatacji. Podesty z krat pomostowych lub innych elementów muszą przenosić odpowiednie obciążenia, a także charakteryzować się właściwie dobranym kątem i głębokością schodów. Nie bez znaczenia pozostaje bezpieczeństwo użytkowania, zapewniane np. przez antypoślizgowe podesty z kraty Wema, ciągłe i pozbawione otworów pochwyty barierek czy prawidłowo zamontowane bortnice. Poszczególne pomosty robocze różnią się między sobą budową, co wymaga dostosowania indywidualnie dobranych rozwiązań. Zależnie od konstrukcji, służą one jako rusztowania robocze, konsole wiszące, pomosty robocze deskowań, pomosty robocze w sztachtach i inne konstrukcje stałe i tymczasowe, a także pomosty transportowe na wysuwnicach, pływające, podestowe, elementy maszyn i urządzeń czy wykonane z siatek bezpieczeństwa.

Przeczytaj także