Wiarygodny deweloper – spokojny sen w wymarzonym mieszkaniu

Zakup mieszkania to poważna decyzja. To także inwestycja na lata, której – w przypadku zakupu lokalu z pierwotnego rynku – podstawą jest wiarygodny deweloper. Niepoważny inwestor może przyprawić o niejeden siwy włos, a w najgorszym wypadku oddalić realizację marzenia o własnych czterech kątach. Przed tym wszystkim można się jednak ustrzec, wybierając godnego zaufania dewelopera.

Ustawa deweloperska

Od 2012 r. stosunki między deweloperem a nabywcą lokalu reguluje tzw. ustawa deweloperska, która ma zapewniać bezpieczny zakup mieszkania. Jednym z najważniejszych obowiązków wynikających z tego aktu jest posiadanie przez dewelopera rachunku powierniczego, do gromadzenia środków od kupujących. Dzięki temu wpłacane pieniądze trafiają nie na bezpośredni rachunek inwestora, lecz do banku, który kontroluje ich wydawanie. Wiarygodny deweloper bez problemów udziela informacji na temat finansowania inwestycji oraz wykorzystaniu środków od kupującego.

Finanse i wiarygodny deweloper

Sytuacja finansowa firmy deweloperskiej, to jedna z rzeczy, które warto sprawdzić przed podpisaniem umowy. Zorientowanie się w tej kwestii może ułatwić sprawdzenie dewelopera w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pozwoli to upewnić się m.in., że wybrana firma nie jest zadłużona. Zweryfikować można to np. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Warto też zajrzeć do Monitora Sądowego i Gospodarczego, gdzie na bieżąco publikowane są informacje nt. likwidacji spółek, złożenia sprawozdania finansowego, jak i sprawozdania finansowe podmiotów podlegających badaniu biegłego rewidenta, ale nie zobowiązanych do składania sprawozdań w KRS.

Dokumenty warte przeczytania

Po upewnieniu się, co do stabilnej sytuacji finansowej dewelopera, warto zajrzeć do księgi wieczystej prowadzonej nieruchomości. Znajdą się tam informacje o prawach przysługujących właścicielom i ich aktualne dane, jak również kwestie dotyczące hipoteki. Innym dokumentem pomocnym w ocenie wiarygodności dewelopera jest prospekt informacyjny. Zawiera on szereg cennych informacji na temat zrealizowanych inwestycji. Można w nim znaleźć szczegóły na temat dewelopera oraz samego projektu, budynku, najbliższego otoczenia, środków ochrony nabywcy, a także warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Historia zrealizowanych inwestycji

Wiarygodny deweloper to również taki, który ma na swoim koncie zrealizowane z powodzeniem inwestycje. Można przyjrzeć im się bliżej, jak również zasięgnąć opinii od aktualnych mieszkańców danych lokali. Będą oni najlepiej świadczyć o inwestorze. Jednak korzystając z wywiadu środowiskowego jako źródła informacji, wypada pamiętać o tym, że ilu ludzi, tyle opinii. Warto odnieść się, więc do pozyskanych informacji z dystansem. Spacer po osiedlu wybudowanym przez wybranego dewelopera pozwoli nie tylko zapoznać się z opiniami mieszkańców, lecz ocenić także jakość użytych materiałów i sposób zagospodarowania przestrzeni.

Przynależność do stowarzyszeń i certyfikaty

Przynależność do organizacji branżowych również może być sygnałem świadczącym o wiarygodności dewelopera. Inwestorzy należący do Polskiego Związku Firm Deweloperskich posiadają stabilny kapitał i renomę opartą o zaufanie klientów. Za wiarygodnego można również uznać dewelopera, który może pochwalić się certyfikatem wydawanym przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Otrzymują go godni zaufania deweloperzy z pomyślnie zrealizowanymi inwestycjami na koncie.

Decyzja o podpisaniu umowy z deweloperem nie powinna opierać się jedynie na atrakcyjnej cenie i lokalizacji. Warto wcześniej upewnić się, że inwestor, z którym ma zostać zawarta umowa jest partnerem, jakiego można obdarzyć zaufaniem.

Przeczytaj także