Budowa domu jednorodzinnego a specjalistyczne badania gruntu

Od 2012 roku polskie prawo budowlane nakazuje sporządzenie opinii geotechnicznej przy budowie domków jednorodzinnych. W zależności do tego, w której kategorii geotechnicznej znajdzie się nasza inwestycja, firma przeprowadzi stosowne badania.

Do czego służą badania geotechniczne?


Badania pozwalają zbadać warstwy gleby i warunki hydrologiczne gruntu. Wykonane przez specjalistę (lub firmę) uchronią nas przed posadowieniem budynku na niewłaściwym gruncie. Dlatego należy je przeprowadzić, nawet jeśli kupiliśmy gotowy projekt domu wolnostojącego. Dzięki temu zapobiegniemy nierównomiernemu osiadaniu budynku, pękaniom ścian czy poważnym uszkodzeniom konstrukcji. Jeżeli chcemy, żeby nasz dom był inwestycją na lata, warto sprawdzić warunki wodno – gruntowe działki.

Czego w praktyce dowiemy się z badań?

Metodologia badań geotechnicznych obejmuje działania, które są prowadzone w terenie oraz w laboratorium. Pierwszy etap  to sondowanie, pobieranie próbek gruntów i wód, wiercenie. W drugim przeprowadza się analizę próbek, na podstawie której określa się takie wskaźniki gruntu jak np. stopień plastyczności czy skład chemiczny wód. Otrzymamy informację, czy grunt jest wystarczająco nośny, aby posadowić na nim budynek. Dowiemy się, jak głęboko występują wody gruntowe i czy mogą przeszkadzać w realizacji prac ziemnych.

Badania geologiczne

Są prowadzone razem z badaniami hydrologicznymi i geotechnicznymi w celu zbadania czy dany grunt nadaje się pod określoną inwestycję. Ma to szczególne znaczenie, kiedy mamy do czynienia z nietypowymi inwestycjami, np. budowa farmy wiatrowej, posadowienie masztów elektrowni wiatrowych, budowa dróg, mostów czy tuneli. Każda z nich wymaga specjalistycznych metod i narzędzi. To trudna praca, która wymaga wiedzy. Profesjonalne firmy geologiczne stosują zaawansowane metody badawcze np. sonda dynamiczna SD-10 (DPL) służąca do określenia zagęszczenia terenu czy płyta statyczna VSS i dynamiczna VD do określenia nośności terenu.

Badania geologiczne służą również skontrolowaniu stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych. Ocenia się także stężenie metalów ciężkich, substancji ropopochodnych, węglowodorów aromatycznych BTEX czy skażenie azbestem.

Sprawdź badania geologiczne gruntu z www.geogrunt.com – siedziba Wrocław, oddział w Lublinie.

Przeczytaj także