Co zyskujesz, zamawiając profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera?

Z zakupem wymarzonego mieszkania lub domu jednorodzinnego związanych jest szereg formalności, po których dopełnieniu możemy dopiero w pełni cieszyć się komfortem zamieszkiwania w wybranym przez siebie miejscu.

Dotyczy to nie tylko czynności związanych stricte z nabyciem mieszkania – przejściem procedury kredytowej w banku, uzgodnieniem treści umowy oraz podpisaniem umowy deweloperskiej, a następnie umowy sprzedaży nieruchomości, ale także czynności czysto faktycznych, dotyczących nadzoru nad wykonywaniem prac budowlanych, uczestniczenia na etapie wykonawstwa w konsultacjach związanych z proponowanymi poprawkami oraz sugestiami co do wykonania, aż na technicznym odbiorze mieszkania kończąc.

O ile też mogłoby się wydawać, że ostatnia z wymienionych czynności – stanowiąc zwieńczenie wszystkich trudów na etapie realizacji zamierzenia budowlanego – powinna przynosić najwięcej radości i jak najmniej zmartwień, niekoniecznie jest tak w rzeczywistości. Nawet bowiem w sytuacji, gdy na bieżąco kontrolowaliśmy proces budowlany oraz doglądaliśmy w celu wychwycenia ewentualnych wad i niedoróbek, nie możemy być pewni tego, że przekazywane nam mieszkanie wolne będzie od jakichkolwiek niezgodności z projektem budowlanym. Aby zabezpieczyć się przed tego rodzaju nieprzyjemnymi niespodziankami, warto skorzystać z profesjonalnego odbioru mieszkania od dewelopera. Zaangażowany w tę czynność specjalista z branży budowlanej zwróci uwagę na wszystkie wady i niedociągnięcia, które powinny być poprawione przed przekazaniem mieszkania w ręce nabywców.

Zamawiając profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera, zyskuje się pewność, że po ostatecznym przekazaniu go będziemy mogli bezproblemowo przejść do etapu urządzania wnętrz, nie musząc się liczyć z tym, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy wyjdą na światło dzienne różnego rodzaju niedoróbki budowlane czy też ujawni się wadliwość poszczególnych elementów, polegająca na przykład na pęknięciach tynków, stropów itp. Na podstawie oględzin obiektu budowlanego oraz analizy dokumentacji projektowej inżynier budownictwa będzie też w stanie wskazać, czy odbierane przez nas mieszkanie w całości odpowiada pierwotnemu projektowi.

Na życzenie klienta sporządzi także inwentaryzację pomieszczeń, dzięki czemu będzie można porównać faktyczną ich powierzchnię z powierzchnią wynikającą z projektu oraz deklarowaną przez dewelopera. Sporządzona wskutek oględzin i analiz ekspertyza budowlana posłużyć będzie nam mogła za podstawę do zlecenia deweloperowi wykonania poprawek oraz prac naprawczych lub też obniżenia finalnej ceny mieszkania z uwagi na niezgodność pomiędzy projektem a ostateczną jego realizacją. Dzięki tego rodzaju ekspertyzie będziemy też na o wiele lepszej pozycji w sytuacji, gdyby spór o wady obiektu przeniesiony musiał zostać na forum sądowe. W takiej bowiem sytuacji będziemy posiadali dowód tego, że już w chwili odbioru mieszkania stwierdzone zostały w nim wady budowlane, które na powstały wskutek złej jego eksploatacji lub podejmowanych przez nabywców czynności po odbiorze lokalu.

Zobacz więcej na na temat: Ekspertyz technicznych i budowlanych w Warszawie na stronie Twój Inżynier

Przeczytaj także