Dokumentacja geologiczna – kto i kiedy musi ją sporządzić?

Przy wszystkich pracach geologicznych czy inżynierskich, wymagane jest wykonanie niezbędnej dokumentacji. Stanowi ona całościowe opracowanie wyników badań polowych i laboratoryjnych podłoża budowlanego inwestycji, która służy do oceny warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych i innych obiektów inżynierskich oraz na potrzeby planowania przestrzennego.

Dokumentacja geologiczna oparta jest na wynikach rozszerzonego badania, określającego zmienność cech podłoża gruntowego. Zalicza się do nich badanie rodzaju i genezy gruntu, w tym ich ich właściwości fizycznych, parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych. Dokumentacja zawiera informacje co do warunków hydrogeologicznych, przepuszczalności podłoża wraz z oceną szczelności podłoża dla konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych. W dokumentacji geologicznej znajdują się także szczegóły związane z obecnością zagrożeń geologicznych wraz z oceną ryzyka geologicznego w perspektywie realizacji inwestycji. Dokumentacja ma na celu opisanie, czy zagrożenia tego typu występują, czy też można je wykluczyć.

Dokumentacja geologiczno- inżynieryjna wykonywana jest najczęściej przez firmy specjalizujące się w tego typu pracach. Firma Geotest od wielu lat prężnie działa na rynku geologiczno-inżynieryjnym. Jej specjaliści potwierdzają, że sporządzenie dobrej dokumentacji to podstawa prac. Dzięki niej wzrasta bezpieczeństwo, daje też gwarancje, iż stawiana konstrukcja będzie wykonana dobrze, czyli po prostu nie zawali się roku po postawieniu.
Sporządzenie tego typu dokumentacji jest ujęte w ramach prawnych, są regulowane uchwałą ministerstwa środowiska z 2011 roku. Zgodnie z wymogami każda dokumentacja powinna mieć rozbudowaną formę. Powinna się składać z części tekstowej, gdzie znaleźć się powinny niezbędne wnioski i wytyczne projektowe, a także z części graficznej i tabelarycznej. Część graficzna umożliwia projektantom konstrukcji pełną analizę danych i podjęcie stosownych decyzji w zakresie optymalnych ekonomicznie i technicznie rozwiązań projektowych.

Szerokie spektrum prac niezbędnych do stworzenia dobrej dokumentacji sprawia, że konieczna przy niej jest praca wielu fachowców, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach, którzy ustalają niezbędny zakres i harmonogram badań. 
Mieszcząca się w Tychach firma Geotest zrzesza w swoich szeregach specjalistów gotowych dzięki współpracy utworzyć solidną dokumentacje geologiczno-inżynieryjną. Dzięki szerokiej i wyspecjalizowanej kadrze, oprócz tworzenia dokumentacji, firma oferuje badania gleby, testów zanieczyszczeń, a także usługi związane z wzmacnianiem fundamentów budowli oraz prace odwodnieniowe i roboty posadzkowe.
Aby przygotować dokumentacje geologiczno-inżynierską, należy najpierw uzyskać w imieniu inwestora decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. W tym celu należy skontaktować się ze starostwem powiatowym, które takie decyzje wydaje.
Warto pamiętać, że proces tworzenia dokumentacji geologicznej podzielony jest na etapy. Ich ilość uzależniona jest oczywiście od typu budownictwa, potrzeb projektowych, wielkości obiektu, kategorii geotechnicznej obiektów i stopnia złożoności budowy geologicznej. Sam zakres badań ustalany jest natomiast przez zleceniodawcę.

Przeczytaj także