Jak często przysługuje odzież robocza i BHP?

Zgodnie z prawem, każdy pracownik, który rozpoczyna nową pracę, powinien odbyć badania lekarskie oraz uczestniczyć w szkoleniu BHP. Dodatkowo pracownicy, którzy są narażeni na działanie czynników niebezpiecznych lub szkodliwych, muszą zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.

Kiedy natomiast pracownik powinien otrzymać nową odzież roboczą oraz jak często powinno odbywać się szkolenie BHP?

Kiedy pracownikowi należy się odzież robocza?

Odzież robocza jest przyznawana w celu zabezpieczenia prywatnej odzieży pracownika lub jej zastąpienia. W przeciwieństwie do odzieży ochronnej przysługuje ona osobom podejmującym pracę, w której nie istnieje zagrożenie czynnikami szkodliwymi czy niebezpiecznymi.

Według artykułu 237 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek wyposażyć pracownika nieodpłatnie w odzież i obuwie robocze, gdy jego odzież własna może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu. Pracownikowi przysługują ubrania robocze również ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy. W praktyce w odzież roboczą są wyposażeni m.in. pracownicy na produkcji czy w supermarketach.

Wielu pracowników zadaje sobie pytanie, kiedy mogą upomnieć się o nową odzież. Okres przydatności ubrań roboczych jest ustalany przez pracodawcę, często poprzez konsultacje z prawnikami. W zakładzie powinny znajdować się tabele, które zawierają informacje dotyczące norm przydziału odzieży i butów roboczych. Warto również wiedzieć, że to na pracodawcy leży obowiązek utrzymania odzieży w czystości oraz jej konserwacji. 

Co jaki czas powinno odbywać się szkolenie BHP?

Szkolenie BHP nie jest jednorazowym obowiązkiem. Powinno ono odbywać się cyklicznie. Jego częstotliwość jest zależna od rodzaju wykonywanego zawodu. Pracownicy administracyjni czy biurowi mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniu raz na 6 lat.

W przypadku kierowników, brygadzistów czy mistrzów szkolenie BHP powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na pięć lat. Tak samo sprawa ma się w przypadku pracowników inżynieryjno-technicznych, projektantów, konstruktorów, technologów, pracowników BHP, organizatorów produkcji oraz pracowników narażonych na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe. Kiedy pracownicy wykonują pracę na stanowiskach robotniczych to muszą podlegać szkoleniu co najmniej raz w ciągu trzech lat.

Natomiast jeśli pracownicy wykonują pracę na stanowiskach robotniczych w warunkach szczególnie niebezpiecznych, (kiedy występuje duże zagrożenie wystąpienia wypadku przy pracy lub zagrożenie zdrowotne) to częstotliwość szkolenia musi wynosić co najmniej raz na rok.

Inną sprawą jest to, co szkoleniowcy mają obowiązek przekazać podczas szkolenia BHP. Pracownicy powinni dowiedzieć się o instruktażu ogólnym, który informuje o normach bezpieczeństwa zawartych w Kodeksie Pracy, regulaminie pracy oraz o tym jak udzielać pierwszej pomocy.

Ponadto podczas szkolenia powinien mieć miejsce instruktaż stanowiskowy. Tutaj następuje wyszczególnienie zagrożeń z jakimi może spotkać się pracownik na stanowisku pracy, zapoznanie z metodami ochrony oraz instrukcjami dotyczącymi tego jak bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Artykuł powstał we współpracy ze sklepem https://phradpol.pl/.

Przeczytaj także