Jak zbudować sortownię owoców i warzyw – czyli kilka słów o kryteriach systemu HACCP oraz norm BRC.

Budując sortownię owoców i warzyw, inwestor już na wstępnym etapie projektu musi podjąć szereg niezbędnych decyzji: dokładnie określić jej wydajność, powierzchnię, linię technologiczną, liczbę osób, które będą pracować na hali etc. Dodatkowo, w związku z tym, że obiekt będzie ściśle związany z produkcją żywności, powinien spełniać normy fitosanitarne, m.in. HACCP i BRC.

Bez HACCP nie ma BRC

Wszelkie normy, które obecnie wdrażają przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i przetwórstwem warzyw i owoców, są nie tylko po to, by zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku. Mają one na celu przede wszystkim zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności.

Jednym z takich standardów jest BRC (z ang. British Retail Consortium). To zbiór zaleceń dla branży spożywczej, który już 10 lat temu stworzyła brytyjska organizacja zrzeszająca kupców. Miał on za zadanie oceniać produkowaną żywność w sposób jednolity, obiektywny i pod kątem zgodności z prawem. Bardzo szybko stał się wiodącym standardem nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w handlu międzynarodowym.

Certyfikat BRC jest gwarancją tego, że zakład pozytywnie przeszedł szczegółową inspekcję, a dostarczana przez niego żywność jest zgodna z wymaganym poziomem jakości. Obecnie certyfikatu tego wymagają głównie brytyjskie sieci handlowe, takie jak: Tesco, Morrisons, Sainsbury’s, ASDA, Somerfield, Marks & Spencer i Waitrose.

Co ważne – aby wdrożyć BRC, trzeba posiadać HACCP. Niezbędne są też obowiązujące w firmie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna).

Czym jest HACCP

Jedną z najważniejszych w Polsce norm bezpieczeństwa, jest system HACCP. Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, zakłady zajmujące się produkcją i przetwarzaniem żywności, zobligowane są do wdrożenia i przestrzegania HACCP. Zaniechanie tego obowiązku grozi nawet karą finansową. Na czym dokładnie polega system i jak przygotować sortownię do jego wdrożenia?

HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) to działania podejmowane przez firmę w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Są wdrażane po to, by zapobiec skażeniom biologiczno-chemicznym oraz zagrożeniom fizycznym żywności, poprzez ich analizę i kontrolę.

Zapobiegaj zagrożeniom

Do najczęstszych zagrożeń, z jakimi mają do czynienia firmy zajmujące się sortowaniem owoców i warzyw, należą: wadliwie prowadzone procesy technologiczne, wykorzystanie do produkcji zanieczyszczonych maszyn i urządzeń, nieodpowiednie nawyki higieniczne personelu. Może to być też niewłaściwa konstrukcja samego obiektu, który nie jest w pełni przystosowany do tego, by sortować, przechowywać i magazynować owocowe i warzywa. Prawidłowo zaprojektowany obiekt musi przede wszystkim zapewniać bezwzględną czystość. Pozostałe zasady, jakie powinien spełniać, to:

  • Nowoczesne magazyny, które umożliwiają długotrwałe przechowywanie warzyw i owoców, np.: odrębne komory chłodnicze z kontrolowaną atmosferą (KA) czy komory typu ULO (Ultra Low Oxygen), które są praktycznie beztlenowe. W typowych chłodniach KA zawartość tlenu wynosi ok. 3%, a dwutlenku węgla 5%, pozostałą część mieszaniny gazów stanowi azot. W komorach typu ULO zawartość tlenu nie przekracza 1,5%. Takie chłodnie wymagają odpowiedniej, gazoszczelnej konstrukcji ścian, sufitu, posadzki i drzwi.
  • Oddzielne pomieszczenia dla warzyw i owoców świeżych oraz oddzielne dla środków czystości czy żywności nieczyszczonej.
  • Zabezpieczenie przez gryzoniami i insektami.
  • Osobne pomieszczenia biurowo-socjalne oraz zaplecze sanitarno-higieniczne dla pracowników.

Projektuj z wizją

Stąd tak ważne jest, by już na wstępnym etapie koncepcji architektoniczno-technologicznej przewidzieć wszystkie zasady, jakie trzeba będzie spełnić przy wdrożeniu kolejnych systemów fitosanitarnych w przyszłości. Dobry projekt sortowni owoców i warzyw powinien również zakładać możliwość udoskonalenia linii technologicznych czy późniejszej rozbudowy obiektu. Na wszystkie pytania warto odpowiedzieć sobie, zanim na dobre rozpoczniemy prace budowlane, a może nam w tym pomóc cobouw.pl, który zapewnia profesjonalne doradztwo oraz generalne wykonawstwo realizowanego projektu.

Przeczytaj także