Jakie informacje zawiera księga wieczysta?

Księga wieczysta składa się z czterech działów. Jakie informacje znajdują się w poszczególnych działach?

Chcąc zakupić mieszkanie, z pewnością przeglądasz ogłoszenia opublikowane na portalach ogłoszeniowych w dziale „sprzedam”. Wystawione na sprzedaż nieruchomości różnią się nie tylko powierzchnią czy ceną – dla niektórych może nie być prowadzona księga wieczysta. Jako osoba zainteresowana nabyciem lokalu mieszkalnego, musisz wiedzieć, że ten dokument jest istotny – znajdziesz w nim najważniejsze informacje o nieruchomości, w tym o jego aktualnych i poprzednich właścicielach.

Jeżeli w ogłoszeniu jest podany numer księgi wieczystej nieruchomości, to wystarczy, że skorzystasz z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych – w ten sposób szybko zapoznasz się z treścią dokumentu. Aby jednak wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę, musisz mieć wiedzę na temat tego, jak taki dokument jest zbudowany.

Budowa księgi wieczystej – podstawowe informacje

Księga wieczysta składa się z czterech działów, a w każdym znajdują się inne informacje na temat nieruchomości. Jako osoba zainteresowana nabyciem np. mieszkania, powinieneś dokładnie zapoznać się ze wszystkimi danymi znajdującymi się w księdze wieczystej. Tylko w ten sposób określisz, czy i jakie ryzyko wiąże się z zakupem danej nieruchomości.

Zanim przystąpisz do przeglądania księgi wieczystej, korzystając z systemu informatycznego, musisz wiedzieć, że możesz przeglądać treść:

  • aktualnej księgi wieczystej – będziesz miał wgląd wyłącznie do aktualnych zapisów, czyli tych na dzień przeglądania,
  • zupełnej księgi wieczystej – wybierając tę opcję, otrzymasz dostęp do wszystkich wpisów i wykreśleń dokonanych w księdze wieczystej.

Chcąc wstępnie zapoznać się z treścią księgi wieczystej, wystarczy, że wybierzesz opcję pierwszą. Więcej informacji temat aktualnej i zupełnej księgi wieczystej znajdziesz w serwisie Ksiegi-wieczyste.org.

Cztery działy księgi wieczystej – co znajdziesz w poszczególnych?

Księga wieczysta składa się z czterech działów. Jakie informacje znajdziesz w poszczególnych?

dziale I znajdziesz informacje m.in. o położeniu i powierzchni nieruchomości. Jeżeli interesuje cię kwestia zabudowań czy sposób użytkowania nieruchomości, to również ten dział będzie właściwy.

Nabywając nieruchomość, powinieneś mieć pewność, że osoby ją sprzedające faktycznie są jej właścicielami. W dziale II księgi wieczystej znajdziesz informacje o właścicielu (właścicielach). Jeżeli nieruchomość należy do użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługuje do nieruchomości spółdzielcze własnościowe prawo, to takie informacje również znajdziesz w tym dziale.

Dział III to dział, w którym są publikowane informacje o ograniczonych prawach rzeczowych. Mowa m.in. o:

  • służebnościach gruntowych, np. prawie sąsiadów do przechodzenia przez nieruchomość,
  • roszczeniach różnych osób, np. w przypadku podpisaniu umowy deweloperskiej,
  • wzmiankach o zajęciu nieruchomości przez komornika sądowego.

Choćby z uwagi na fakt, że w tym dziale są ujawniane wzmianki o toczących się postępowaniach egzekucyjnych z nieruchomości, nie powinieneś pomijać tego działu.

Jeżeli nieruchomość została zakupiona na kredyt, to zabezpieczeniem dla banku będzie ustanowiona na niej hipoteka. Informacje o hipotekach są ujawniane w dziale IV księgi wieczystej.

Gdy nie masz wystarczającej wiedzy

Informacje o nieruchomości są w księdze wieczystej uporządkowane. Ich podział w obrębie kilku działów sprawia, że każdy zainteresowany może szybko dotrzeć do tych danych, które są mu potrzebne.

Jeżeli po zapoznaniu się z informacjami znajdującymi się w poszczególnych działach masz wątpliwości, to nie wahaj się skonsultować ze specjalistą, np. radcą prawnym. Zasięgnięcie profesjonalnej opinii to inwestycja – w ten sposób uchronisz się przed nieświadomym zakupem nieruchomości, na której została ustanowiona np. hipoteka na rzecz banku.

Przeczytaj także