Montaż paneli fotowoltaicznych – na co zwrócić uwagę?

Panele fotowoltaiczne są najważniejszym elementem całej inwestycji. Od odpowiedniego dopasowania paneli do dostępnej powierzchni oraz dokładności montażu zależeć będzie późniejsza oszczędność generowana z paneli fotowoltaicznych. Dokładna analiza dotycząca umiejscowienia paneli fotowoltaicznych pozwala na zmaksymalizowanie zysków z instalacji oraz skrócenie okresu zwrotu z inwestycji.

Istota audytu fotowoltaicznego w szacowaniu kosztów

Na początku planowania zainstalowania fotowoltaiki warto przeprowadzić audyt fotowoltaiczny. Dzięki wnikliwej analizie prowadzonej przez ekspertów, można dokładnie ocenić, czy inwestycja w fotowoltaikę jest wykonalna i opłacalna. Planując montaż fotowoltaiki warto zwrócić uwagę na aspekt finansowy. W dokładnym oszacowaniu kosztów i korzyści wynikających z instalacji fotowoltaicznej pomoże kalkulator fotowoltaiczny dostępny na stronie firmy SunErgo. Dzięki niemu oszacujesz jaka moc instalacji jest potrzebna dla Twoich nieruchomości, jaką powierzchnię zajmą panele, czy jaki będzie szacunkowy koszt wykonania inwestycji.

https://sunergo.pl/kalkulator-fotowoltaiczny/

Budowa paneli fotowoltaicznych

Zapoznając się ze szczegółami dotyczącymi montażu paneli fotowoltaicznych, warto zapoznać się również z ich budową. Moduł fotowoltaiczny zbudowany jest z ogniw łączonych szeregowo. Każdy z paneli jest odpowiednio zabezpieczony i umieszczony w obudowie. Panele fotowoltaiczne dzielą się według sposobu budowy na zbudowane z ogniw krzemu krystalicznego, które zazwyczaj obudowane są aluminiową ramką oraz panele zbudowane z ogniw cienkowarstwowych, najczęściej pozbawionych ramki.

Pnele słoneczne
Obraz Colin McKay z Pixabay

O czym pamiętać montując panele fotowoltaiczne?

Każda instalacja fotowoltaiczna powinna zostać odpowiednio zamontowana po to, by móc ją jak najlepiej wykorzystywać. Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych, warto zwrócić uwagę na następujące elementy.

 

  • Pochylenie i kierunek instalacji fotowoltaicznej – w celu zwiększenia ilości energii słonecznej docierającej do paneli, należy montować je pochylone w kierunku południowym. Istotny jest również kąt nachylenia paneli. Zazwyczaj instalacje fotowoltaiczne montowane są pod kątem od 20 do 40 stopni. Na północy Polski nachylenie paneli może być większe niż na południu i może wynosić nawet 50 stopni. Montując panele fotowoltaiczne na dachu budynku, może okazać się konieczne umieszczenie ich na specjalnych konstrukcjach wsporczych, które zapewnią odpowiedni kąt. W przypadku instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na gruncie, konstrukcje wsporcze są podstawą montażu paneli.
  • Odstępy między rzędami paneli – odstępy między rzędami są szczególnie ważne przy montażu paneli fotowoltaicznych montowanych na konstrukcjach wsporczych. Montując dwa lub więcej rzędów paneli, ważne jest, by poszczególne rzędy nie zacieniały się wzajemnie ograniczając produkcję energii. Całkowite wyeliminowanie zacienienia nie jest konieczne i wiązałoby się z bardzo dużymi odstępami między panelami. Warto jednak zminimalizować wzajemne zacienianie się paneli fotowoltaicznych. Optymalną odległość między rzędami paneli oblicza się 22 grudnia, kiedy słońce góruje najniżej w ciągu roku. W okresie zimowym, zarówno rano jak i po południu może występować zacienienie paneli, jednak jego wyeliminowanie nie wiąże się z dużymi zyskami.
  • Uwarunkowania montażowe – podczas planowania montażu paneli warto zwrócić szczególną uwagę na dostępną przestrzeń. Montując panele na dachu, należy wziąć pod uwagę jego konstrukcję. Panele fotowoltaiczne nie powinny znajdować się w pobliżu elementów zacieniających powierzchnię paneli takich jak np. wywietrzniki, kominy oraz inne elementy ograniczające dostęp promieni słonecznych. Istotne jest również odpowiednie zdystansowanie paneli od rynien, ponieważ ich zbytnie zbliżenie paneli może skutkować przelewaniem się wody poza rynnę. Na zaleca się również montażu paneli fotowoltaicznych tuż przy bocznej krawędzi dachu.

Uwarunkowań montażowych dotyczących fotowoltaiki jest znacznie więcej i warto zwrócić uwagę na każde z nich. Aby wykonać instalację fotowoltaiczną bezbłędnie, warto rozpocząć przygotowania od dokładnego oszacowania możliwości powierzchniowych naszej nieruchomości oraz terenu wokół niej.

Przeczytaj także