Praca jako operator żurawia leśnego – najważniejsze środki bezpieczeństwa

Aby działanie żurawia było bezpieczne i skuteczne, wymagane są szczególne umiejętności, w tym zachowanie najwyższej ostrożności, dobrego osądu, czujności i koncentracji, a także konsekwentnego przestrzegania sprawdzonych zasad i praktyk bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi normami bezpieczeństwa.

Kluczowe kwestie bezpieczeństwa

Każdy operator żurawi, włączając w to dźwigi do drewna stosowanego, załadunkowe i kierowanie podnośnikiem, musi być przeszkolony i kompetentny w każdym aspekcie pracy żurawia – podkreślają eksperci z dźwignice.pl.

Istnieją cztery kluczowe kwestie, których pracownicy muszą być świadomi:

  1. Jak zaplanować i zarządzać operacjami podnoszenia?
  2. Jak opracować bezpieczne procedury pracy z dźwigami.
  3. Jak prawidłowo kontrolować czynności podnoszenia?
  4. Jak badać i przeglądać operacje i procesy.

Załącznik:
zurawie-wiezowe10.jpg

Z jakimi niebezpieczeństwami można spotkać się w pracy jako operator żurawia leśnego?

Choć dźwigi do drewna stosowanego, wieżowe i mobilne są szeroko stosowane w wielu projektach budowlanych, to przedstawiają one trzy istotne zagrożenia:

  • Upadek żurawia – te incydenty stwarzają ogromny potencjał wielu śmiertelnych obrażeń zarówno dla pracowników, operatorów żurawi HDS jak i osób postronnych;
  • Niesprzyjające warunki atmosferyczne – ze względu na wysokość żurawi wieżowych istnieje możliwość, że duże wiatry i wąskie przestrzenie mogą powodować spadki obciążeń, co mogłoby stworzyć ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń;
  • Wypadki z powodu braku świadomości lub komunikacji – zdarzały się przypadki, w których ludzie zostali uderzeni przez przenoszone ciężary, a także ustawianie żurawi tak, by dotykały przewodów elektrycznych.

W wielu przypadkach to zazwyczaj operator żurawia i jego przełożony, który podejmuje prawne obowiązki w zakresie bezpiecznego, ponoszą pełną odpowiedzialność w momencie nieszczęśliwych zdarzeń. Przy wynajęciu żurawia odpowiedzialność za planowanie, nadzorowanie i przeprowadzanie operacji podnoszenia spoczywa na operatorze żurawi HDS lub w dziale leasingu, jeśli wyraźnie wskazuje na to w umowa. Warto pamiętać, że klienci, którzy wynajmują żurawie, nie muszą posiadać niezbędnych umiejętności i doświadczenia w zakresie bezpiecznej obsługi żurawia.

Przeczytaj także