Rynek magazynowy w Polsce

Mamy rok 2020. Z każdym nowym rokiem zachodzą pewne zmiany na różnych szczeblach życia. Nie inaczej jest na rynku nieruchomości. Polska jednak jest na bardzo dobrej pozycji jeśli chodzi o rynek magazynowy, utrzymując pozycję lidera. W poprzednim roku znacząco widać było wzrost zainteresowania inwestorów rynkiem magazynowym, a obecnie stale wzrasta zainteresowanie nieruchomościami magazynowymi w Polsce.

Polska jest chłonnym rynkiem dla rynku powierzchni magazynowych. Deweloperzy w Polsce budują parki o dużej powierzchni tam gdzie są ważne szlaki transportowe czy węzły komunikacyjne. Co ważne, nieruchomości w Polsce stale umożliwiają wyższe stopy wzrostu w stosunku do Europy Zachodniej, co niewątpliwie jest atrakcyjną cechą, dzięki której możliwe jest skuteczne pozyskiwanie zagranicznego kapitału.

Polska jest rynkiem o bardzo niskim wskaźniku pustostanów wynoszącym poniżej 5%. Co prawda brakuje odpowiednio dużych działek na inwestycje, jednakże mimo tego dużą szansą dla inwestorów jest powstanie Polskiej Strefy Inwestycyjnej. Łączna podaż powierzchni magazynowych wzrasta w stosunku do lat ubiegłych 2017, 2018, 2019, a całościowe zasoby użytkowe powierzchni magazynowych wynoszą około 14,5 mln mkw.

Jeśli patrzeć na zagospodarowanie w różnych rejonach Polski, można zauważyć iż bardzo atrakcyjna jest ściana wschodnia kraju, która w porównaniu do zachodniej czy centralnej części Polski umożliwia lepszy dostęp do siły roboczej, jak również sieci komunikacyjne z resztą kraju stale są udoskonalane. Tak też porównując do średniej z poszczególnych regionów w pierwszej połowie 2018 roku najwięcej powierzchni wynajęto właśnie w części wschodniej Polski. 

Polska jest postrzegana jako kraj stabilny gospodarczo, co niewątpliwie jest ważnym czynnikiem branym pod uwagę przez inwestorów, tak też nieruchomości będą atrakcyjną rynkiem dla inwestycji kapitałowych. Jedną z firm specjalizujących się w branży nieruchomości magazynowych jest firma Cushman & Wakefield, a z kolei na stronie industrial.pl można szerzej zapoznać się z usługami rynku magazynowego w Polsce.

Przeczytaj także