Szkolenia na podesty ruchome przejezdne

Szkolenia to nieustanny element naszego rozwoju. W branży maszyn ciężkich są one niezbędne w poszerzaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej operatorów, a co za tym idzie, wpływają pośrednio na bezpieczeństwo i efektywność prowadzony prac. W skrócie – bez kursów ani rusz!

Przeglądając oferty szkoleń, pierwsze co rzuca się w oczy to ich niebotyczna ilość. Nie ułatwia to wyboru odpowiedniego kursu. Przede wszystkim powinniśmy przeanalizować oferty pod kątem profesjonalizmu –  ważne, aby szkolenie prowadziła instytucja lub przedsiębiorstwo z wieloletnim doświadczeniem. Za przykład może służyć firma JLG Polska, która od wielu lat prowadzi kursy na podesty ruchome – https://jlg.com.pl/szkolenia-na-podesty-ruchome/.

Jednym z popularniejszych szkoleń prowadzonych przez JLG są te, które dotyczą uprawnień w kategorii 1P. Dzięki nim operator jest przeszkolony teoretycznie i praktycznie z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych, do których zalicza się:

  • Podnośniki nożycowe, teleskopowe i przegubowe – grupa maszyn wolnobieżnych;
  • Podesty montowane na przyczepach – maszyny przewoźne;
  • Podnośniki samojezdne, do których zaliczamy podesty montowane na samochodach.

Zakres szkolenia pozwalającego uzyskać uprawnienia w kategorii 1P obejmuje:

  • Obecnie obowiązujące przepisy BHP;
  • Aktualne wymagania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT);
  • Teorię dotyczącą obsługi maszyn wolnobieżnych, przewoźnych i samojezdnych;
  • Praktykę prowadzoną na placu manewrowym.

Po opanowaniu powyższego materiału kursant może podejść do egzaminu przed komisją UDT.

Decydując się na szkolenie 1P, należy pamiętać, aby dostarczyć niezbędny zbiór dokumentów. Obligatoryjne jest okazanie kopii badań lekarskich do pracy na wysokości powyżej 3 metrów oraz poprawnie wypełniony wniosek zgłoszeniowy. Dodatkowo wielką zaletą szkoleń organizowanych przez JLG Polska jest możliwość przeprowadzenia ich u klienta.

Warto zaufać profesjonalistom!

Przeczytaj także