Szkolenie medyczne w firmie i zakładzie pracy

Prowadząc dużą firmę lub niewielką działalność gospodarczą ma się liczne obowiązki. Należy do nich między innymi zapewnienie pracownikom odpowiedniego przeszkolenia za zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład których wchodzi także szkolenie medyczne. Jest to nieodzowny element każdego szkolenia pracowników w dowolnym obiekcie.

Takie szkolenia przeprowadza się różnych zakładach pracy, takich jak:

  • fabryki,
  • magazyny,
  • biura,
  • obiekty o zwiększonym poziomie ryzyka.

Jak widać, nie tylko stanowiska pracy, które kojarzą się z jakąś formą niebezpieczeństwa, podlegają pod obowiązek przeprowadzania szkoleń medycznych. Jest to podyktowane faktem, że każdy obiekt, nawet biuro jest miejscem, w którym mogą zdarzyć się niebezpieczne sytuacje, a pracownicy powinni być przeszkoleni do tego, by móc umiejętnie i szybko reagować. Profesjonalne przygotowanie z zakresu pierwszej pomocy medycznej oraz postępowania w sytuacjach nagłych związanych ze zdrowiem jest bardzo istotne, gdyż aby zapewnić komuś lub sobie bezpieczeństwo, trzeba mieć odpowiednie przygotowanie teoretyczne.

Co wchodzi w zakres szkolenia medycznego?

Szkolenie przeważnie jest podzielona na co najmniej dwa etapy. Przeważnie pierwszym etapem jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Jest to podstawowe szkolenie przeprowadzane w większości miejsc pracy, które ma na celu przygotować pracowników do reagowania w sytuacjach nagłych, które mogą zdarzyć się niemal wszędzie. Poza aspektami stricte medycznymi, na takim szkoleniu omawiane są także procedury i schematy zachowań, które należy zrealizować, chcąc zachować się odpowiednio w sytuacji zagrożenia. Są one związane z podjęciem bezpośrednich działań w stosunku do poszkodowanego, a także z procedurą wezwania fachowej pomocy medycznej, które sprawne i umiejętne wezwanie jest często kluczowe.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że większość osób kompletnie nie ma wiedzy, jak się zachować takich sytuacjach, co w sytuacji zagrożenia powoduje wybuch paniki, który może okazać się opłakany w skutkach. Jednym z etapów szkolenia medycznego jest nauczenie uczestników przeprowadzenia sztucznego oddychania oraz obsługi defibrylatora. Przeważnie robi się to z wykorzystaniem specjalistycznych manekinów, które dają możliwość nabrania wprawy.

Szkolenie z zakresu medycyny specjalistycznej

Niekiedy na obiektach o podwyższonym ryzyku przeprowadza się także szkolenia związane z reagowaniem na wyjątkowe sytuacje związane z charakterystyką konkretnej pracy. Takie szkolenia są ściśle dostosowane do zagrożeń, które są wcześniej zdefiniowane przez rzetelnie wykonany audyt BHP, który wyszczególnia najpopularniejsze zagrożenia wynikające z codziennych obowiązków wykonywanych przez pracowników w konkretnym miejscu.

Przeczytaj także