Bierna ochrona przeciwpożarowa budynków polega na takim projektowaniu i wykonywaniu budynków, aby hamowały one rozprzestrzenianie się pożaru na inne strefy pożarowe oraz sąsiednie obiekty. Dzięki temu możliwa jest bezpieczna i szybka ewakuacja ludzi przebywających wewnątrz.

Czym jest strefa pożarowa?

Strefa pożarowa to budynek lub jego część , która wyodrębniona jest elementami oddzielenia przeciwpożarowego lub pasami wolnego terenu o odpowiedniej szerokości. Oddzielenia pożarowe to ściany lub stropy zbudowane z materiałów niepalnych, o określonej klasie odporności na działanie ognia. Strefę pożarową w budynku wielokondygnacyjnym może stanowić cały poziom, jeśli drzwi na klatkę schodową oraz do windy są zamykane, posiadają odpowiednią klasę ognioodporności oraz wyposażone są w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub usuwające dym.

Wyznaczanie stref pożarowych

Wielkość stref pożarowych uzależniona jest od kilku czynników:

- typu strefy pożarowej,

- ilości kondygnacji w budynku,

- obecności stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych oraz samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu,

- usytuowania strefy w podziemnej części budynku,

- występowania pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

- gęstości obciążenia ogniowego Q,

- typu hodowli prowadzonej w budynku.

Oddzielenia stref pożarowych

Aby zapewnić bierną ochronę przeciwpożarową na odpowiednim poziomie elementy oddzielenia pożarowego, które oddzielają od siebie strefy pożarowe muszą spełniać określone w ustawie wymagania. Przede wszystkim muszą one być wykonane z materiałów niepalnych o odpowiedniej klasie ognioodporności. Ponadto wszystkie otwory, które się w nich znajdują powinny być obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego. Warto też pamiętać, że łączna powierzchnia otworów, nie może być większa niż 15% w ścianie i jedynie 0,5% w stropie.