Kilka słów o często lekceważonych zasadach BHP

Przepisy prawa polskiego jasno określają zasady jakimi powinni się kierować pracodawcy i pracownicy. Ważne jest nie tylko przestrzeganie swoich obowiązków przez obie strony, ale również dotrzymywania różnego rodzaju zobowiązań. Aby sprostać wszystkim wymaganiom dotyczącym pracy jakie nakładają na nas przepisy prawa polskiego, nie wystarczy zapoznać się tylko z kodeksem pracy.

Jedną z najważniejszych zasad jakie należy znać, jest zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy, a te szczegółowo są opisane zarówno w ustawie, czy rozporządzeniach. Prawodawca nakłada na nas wszystkich obowiązek przestrzegania zasad bhp i dotyczy to zarówno pracownika jak i pracodawcy. To pracodawca ma zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, a ci z kolei powinni przestrzegać zasad bhp, by nie stwarzać niepotrzebnego zagrożenia w miejscu pracy. 


Bezpieczeństwo i higiena pracy jest tematem ciągle aktualnym i poddawanym różnym przeróbkom, przez co warto dokształcać się w tym kierunku i mieć aktualną wiedzę na temat zmian jakie zaszły w przepisach. Aby każdy miał możliwość zapoznania się z nowymi przepisami, przeprowadza się szkolenia z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie zatrudniania nowy pracownik przechodzi przez wstępne przeszkolenie bhp i jest ważne przez rok, a trwa minimum 3 godziny lekcyjne. Podczas gdy stosunek pracy już trwa, szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się okresowo, w zależności od charakteru zatrudnienia badanie okresowe odbywa się co 3 do 6 lat i trwają od 8 do 32 godzin lekcyjnych (czyli 45 minutowych).


Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy praktycznie każdego, w przypadku, gdy nie są respektowane każdy ma prawo zgłosić taką sytuację. Dzięki określonym z góry zasadom ludzie wiedzą jak pracować, by nie stwarzać zagrożenia i ewentualnie jak zaradzić, gdy do wypadku w pracy już dojdzie. I pracodawca i pracownik chcą czuć się bezpieczni w miejscu, gdzie dużo przebywają. Każdy jednak musi pamiętać, że od innych można wymagać przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jeżeli samemu się je również respektuje.

Przeczytaj także