Rodzaje oraz parametry żurawi

Sprawdź jakie występują rodzaje żurawi, dostępne na rynku. Maszyny te, dzielone są na poszczególne kategorie. Zapraszam do artykułu, dowiedz się więcej.

Żurawie budowlane dzielą się na dwa rodzaje: żurawie stacjonarne oraz przejezdne. Żurawie stacjonarne umiejscowione są nieruchomo w jednym miejscu. Na plac budowy transportowane są w częściach i na miejscu montowane w całość.

Tego typu żurawie mogą być umiejscowione na trzy sposoby: na kotwie traconej, na szybie windy lub na podwoziu. Ulokowanie żurawia na kotwie traconej zapewnia bardzo dużą stabilność maszyny. Najczęściej na kotwach umieszczane są te największych rozmiarów, które służą do budowy największych budynków. Podwozia umożliwiają transport ładunków zarówno w pionie jak i w poziomie. Tego typu maszyny najczęściej wykorzystywane są w dużych aglomeracjach, gdzie nie ma miejsca na ogromne place budowy. Żurawie ulokowane na szybach windy to najbardziej nowatorskie rozwiązanie, które znacznie ułatwia proces transportowania ładunków. Poza tym tego rodzaju rozwiązanie jest niezależne od warunków pogodowych, co niezaprzeczalnie jest bardzo dużym atutem. Ulokowanie dźwigu w szybie windy daje możliwość wykonywania prac budowlanych nawet przy bardzo silnych porywach wiatru, co jest niemożliwe w przypadku umieszczenia dźwigu na kotwie traconej czy na podwoziu.

Najbardziej efektywne parametry techniczne żurawi to: udźwig, wysięg, moment roboczy oraz wysokość użyteczna podnoszenia. Udźwig oznacza maksymalna masę, jaką może unieść dany żuraw. Wysięg to odległość mierzona od osi obrotu dźwigu do pionowej osi haka nośnego. Zarówno wysięg jak i udźwig są wartościami zmiennymi. Jedynym parametrem o wartości niezmiennej jest moment roboczy. Stanowi on iloczyn udźwigu oraz wysięgu żurawia. Wysokość użyteczna podnoszenia jest odległością mierzoną od poziomu podłoża do poziomu osi haka znajdującego się na najwyższym punkcie.

Należy zwrócić uwagę, iż trzy z czterech parametrów mają wartości względne. Zatem podczas oceny żurawia budowlanego należy przede wszystkim brać pod uwagę zależności pomiędzy wszystkimi parametrami. Mamy nadzieję, iż dostarczone tu informacje, będą pomocne każdemu z Państwa.

Odwiedź wagaciezka.biz – portal maszyn budowlanych, baza firm, wiadomości, newsy.

Przeczytaj także