Ulga na cele mieszkaniowe – na czym polega i kto może z niej skorzystać

Zgodnie z ustawą, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia opodatkowana jest podatkiem w wysokości 19%. Podatek można zmniejszyć dzięki zastosowaniu ulgi na cele mieszkaniowe.

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości

Podatek w wysokości 19% płacą osoby, które sprzedały poza działalnością gospodarczą nieruchomość, część nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo wieczystego użytkowania gruntu albo prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Konieczność zapłaty podatku dotyczy tylko tych, którzy sprzedali nieruchomość lub prawo do niej, w ciągu 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym ją nabyli (zakupili lub otrzymali, np. w drodze spadku). Osoby, które w 2014 roku sprzedały nieruchomość nabytą wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku, nie muszą zatem płacić podatku, a tym samym nie obowiązuje ich ulga mieszkaniowa.

Na czym polega ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa polega na odliczeniu od dochodu ze sprzedaży nieruchomości wydatków na własne cele mieszkaniowe. Wydatki takie muszą jednak zostać poniesione w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, w którym doszło do sprzedaży nieruchomości. Osoby, które sprzedały nieruchomość w 2014 roku, mogą zatem skorzystać z ulgi na cele mieszkaniowe do końca 2016 roku.

Do własnych celów mieszkaniowych zalicza się między innymi:

  • wydatki na zakup budynku mieszkalnego, a także części budynku, lokalu mieszkalnego lub gruntu związanego z tym budynkiem,
  • wydatki na nabycie udziału w budynku mieszkalnym lub lokalu, albo prawie wieczystego użytkowania gruntu,
  • wydatki na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • wydatki na nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • wydatki na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub prawa wieczystego użytkowania takiego gruntu,
  • wydatki na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego,
  • wydatki na adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego,
  • spłata kredytu (wraz z odsetkami), zaciągniętego na własne potrzeby mieszkaniowe.

Który formularz PIT wypełnić

W celu skorzystania z ulgi na cele mieszkaniowe należy wypełnić PIT-39 i złożyć go do 30 kwietnia 2015 roku (za sprzedaż nieruchomości lub praw do niej w 2014 roku).

Źródła:
rozliczeniepit.pl/ulgi-i-odliczenia/pit-ulga-mieszkaniowa/
rozliczeniepit.pl/formularze-pit/pit-39-formularze-pit/pit-39-ulga-cele-mieszkaniowe/

Przeczytaj także